Zasady dobrego brzmienia

1. Właściwa technika zaawansowania: Ustne ostrzeżenie przed uczestnikiem z następującym zwrotem: Przekaż lewy – lewarny – lewawolna.

2. Nie biegnę, gdy sędzia nie widzi.

3. Nie gromadzimy się w dużych grupach, aby nie przeszkadzać innym.

4. Nie wyrzucam śmieci na tor.

5. Staram się postępować zgodnie z najbardziej poprawną techniką.

6. Wspieram innych uczestników bez wychodzenia z toru.

7. Wrzucam okulary do toru.

8. Postępuję zgodnie z zasadami uczciwej walki – “FairPlay”: Dbam o zdrowie i zdrowie innych, udzielam pomocy potrzebującym w drodze.

9. Używam zapasów specjalnie zaprojektowanych do Nordic Walking.

10. Nie używam słuchawek podczas jazdy.

11. Podczas zawodów obserwuję osobistą kulturę postępowania.

12. Rozstrzygamy wszelkie spory zgodnie z regulaminem Federacji Szlaku Skandynawskiego Republiki Białoruś.

Федерация скандинавской ходьбы