Kluby

Grodno Cadet School (Grodno)

Kierownik: Ramil Minahmetov
Telefon kontaktowy: +375 29 581 53 76

Nordic Start SPK “Progress-Vertelishki” (Grodno)

Kierownik: Kharitonyuk Mikhail
Telefon kontaktowy: +375 29 287 80 13

Nordic Brest (Brest)

Kierownik: Dolbak Igor Yurievich
Telefon kontaktowy: +375 29 581535 50 43

Novoshah (miasto Gorki)

Kierownik: Ludmila Vladimirovna Kravtsova
Telefon kontaktowy: +375 25 762 00 15

Scandi NOSTRA TEAM (Gomel)

Head: Dark Anna
Telefon kontaktowy: +375 44 720 62 79

Padarozhnik (Gomel)

Głowa: Smolyanchenko Olga
Telefon kontaktowy: +375 29 692 53 27

Федерация скандинавской ходьбы